Jsme smluvní zařízení zdravotních pojišťoven, nacházející se přímo v centru Prahy.
Naše zdravotní zařízení poskytuje komplexní péči dermatologickou, lymfologickou (např. léčba otoků, celulitidy), rehabilitační a nadstandardní korektivně-dermatologické zákroky.
Jednotlivá pracoviště jsou vybavena profesionálně, a to jak z hlediska personálního obsazení, tak i nejmodernějšího technického vybavení.

Upozornění:


NADSTANDARDNÍ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, HRAZENÉ PACIENTEM, ROČNÍM PAUŠÁLEM Kč 200,-

  • Zasílání zpráv, výsledků, receptů poštou
  • Kopírování zpráv a nálezů
  • Vydávání potvrzení o návštěvě pacienta v ordinaci nebo vydání potvrzení pro doprovod pacienta
  • Telefonické kontaktování v pevné či mobilní síti
  • Rezervace termínu vyšetření v koordinaci s jinými vyšetřeními (k minimalizaci frekvence návštěv ve zdravotnickém zařízení)
  • Zajištění posloupné lékařské péče na dalších specializovaných pracovištích, klinikách, v kožních sanatoriích

POPLATEK NEOMEZUJE A NEPODMIŇUJE ZDE POSKYTOVANOU PÉČI HRAZENOU Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠŤĚNÍ.

Každý pacient platící poplatek dostane potvrzení o platbě – daňový doklad.